Unit Hal Ehwal Pelajar telah dijenamakan semula dan kini dikenali sebagai Unit Pembangunan Pelajar. Unit ini berperanan mengawal perjalanan aktiviti pelajar di MRSM Kubang Pasu. Unit ini juga dipertanggungjawabkan untuk mempertingkatkan kebajikan pelajar, aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni. Beberapa unit yang lain ditubuhkan untuk memastikan setiap aktiviti pelajar dimaktab sentiasa di dalam keadaan terkawal dan teratur.


Antara jawatankuasa yang diwujudkan dibawah Unit Pembangunan Pelajar :

 • Jawatankuasa Pelaksana Maktab
 • Badan Muafakat Cawangan Kubang Pasu
 • Jawatankuasa Pemberian Bantuan Kewangan Peringkat Maktab
 • Jawatankuasa Keselamatan, Kesihatan dan Pemakanan
 • Jawatankuasa Pelupusan & Senggaraan Maktab
 • Jawatankuasa Pemilihan Sebutharga
 • Jawatankuasa Spesifikasi Sebutharga
 • Jawatankuasa Pembuka Sebutharga
 • Jawatankuasa Penilaian Harga
 • Jawatankuasa Penilaian Teknikal Bekalan/Perkhidmatan
 • Jawatankuasa Pemilihan Sebutharga Peringkat Pusat
 • Jawatankuasa Disiplin Maktab (JDM)
 • Jawatankuasa Disiplin dan Rayuan Maktab (JDRM)
 • Jawatankuasa Penguatkuasaan Peraturan Maktab (JPPM)
 • Jawatankuasa Lembaga Disiplin Maktab (LDP)
 • Jawatankuasa Badan Perwakilan Pelajar (BWP)
 • Jawatankuasa 'Homeroom' Pelajar
 • Jawatankuasa Kaunseling, Bimbingan Dan Kerjaya Pelajar / PRS
 • Jawatankuasa Amal Islami
 • Jawatankuasa Pengurusan Asrama
 • Jawatankuasa Keutuhan Sahsiah
 • Jawatankuasa Khidmat Masyarakat
 • Jawatankuasa Program Bantuan Khas (PBK)
 • Jawatankuasa Berkala Hal Ehwal Pelajar