Unit Hal Ehwal Akademik telah dijenamakan semula dan kini dikenali sebagai Unit Kecemerlangan Akademik. Unit Kecemerlangan Akademik MRSM Kubang Pasu bertanggungjawab dalam mengawalselia perjalanan sistem pengajaran dan pembelajaran guru-guru di MRSM. Unit ini memainkan peranan penting dalam menyusun program-program pendidikan untuk mempertingkatkan pencapaian akademik pelajar maktab. Selain itu unit ini juga bertanggungjawab dalam memastikan kemudahan-kemudahan pembelajaran di MRSM sentiasa terkawal dan mencukupi seperti kemudahan komputer (Internet), buku rujukan dan lain-lain.


Unit dan jawatankuasa dibawah seliaan Unit Kecemerlangan Akademik antaranya :

 • Jabatan Matematik
 • Jabatan Sains
 • Jabatan Sains Sosial
 • Jabatan Bahasa
 • Unit Peperiksaan & Penilaian Maktab
 • Unit Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Senat Maktab
 • Jawatankuasa Induk IGCSE
 • Jawatankuasa English Every Day Programme (EEDP)
 • Jawatankuasa Induk PBS
 • Jawatankuasa Program IGCSE & PBS Tingkatan 1
 • Jawatankuasa Program IGCSE & PBS Tingkatan 2
 • Jawatankuasa Program 3G PBSMR
 • Jawatankuasa Program 3G Tingkatan 4
 • Jawatankuasa Program 3G SPM
 • Jawatankuasa Pusat Sumber Pembelajaran Buku Teks
 • Jawatankuasa 'The Schoolwide Enrichment Model'
 • Jawatankuasa ICT Maktab
 • Jawatankuasa Penandaarasan Maktab (EDEX)
 • Jawatankuasa Standard Pendidikan MARA (SPMa)
 • Jawatankuasa Pengurusan Bilik Darjah
 • Jawatankuasa Mentoring
 • Jawatankuasa Peningkatan Profesinalisma Guru & Staf
 • Jawatankuasa International Competitions And Assessments for School (ICAS)
 • Jawatankuasa Program Pengayaan (KKB & KAB)
 • Jawatankuasa Berkala Hal Ehwal Akademik